آزای مطبوعات

حدود دوهزار نفر دیروز در بیرون دفتر روزنامه جمهوریت در شهر استانبول علیه بازداشت سردبیر و یکی از خبرنگاران این روزنامه اعتراض کردند. این دو نفر به دلیل افشای ارتباط سازمان اطلاعات ترکیه با تروریست های داعش روز پنج شنبه به اتهام خیانت و جاسوسی بازداشت شدند. دو روزنامه نگار مذکور مدعی هستند که آنها در انعکاس خبر کمک به تروریست ها از سوی سازمان اطلاعات ترکیه تنها به وظیفه حرفه ای خود و اطلاع رسانی عمل کرده اند. پیشتر رجب طیب اردوغان در واکنش به انعکاس خبر کمک به تروریست ها گفته بود که نویسنده این گزارش بهای سنگینی خواهد پرداخت.