آزاد سازی موصل

Iraqi Prime Minister Announces Launch of Operation to Retake Mosul from Daesh

نخست وزیر عراق، حیدر العبادی، در آغازین ساعات روز دوشنبه در تلویزیون عراق اعلام کرد که انتظار طولانی برای بازپس گیری شهر موصل از گروه تروریستی داعش به سر رسید و این عملیات آغاز شده است. بنا به نظر متخصصان، انتظار می رود که این عملیات خونبار، دیت کم چندین هفته طول بکشد.  

در روزهای اخیر البته درگیری های محدودی در اطراف این شهر آغاز شده بود، اما عملیات اصلی در آغاز ساعات روز دوشنبه شروع شده است.

Iraqi Air Forces Drop Leaflets Over Mosul to Warn Civilians of Coming Offensive

در این اعلامیه ها، دولت عراق به شهروندان غیرنظامی موصل هشدار داده است که نبرد برای آزادسازی موصل از دست گروه تروریستی داعش در حال آغاز است.  در این اعلامیه چهار صفحه ای به مردم موصل گفته شده است که بیمناک نباشند. همچنین پیشنهاد شده است که غیرنظامیان از نزدیک شدن به برخی از مکان های مشخص اجتناب کرده، از مراکز و مواضع داعش دوری کرده و در خانه های خود بمانند.