آزاد سازی حلب

Aleppo's fall would be win for Russia, defeat for U.S. in Mideast

شورشیان مورد حمایت ایالات متحده، بخش بزرگی از مناطق تحت سلطه خود در شهر حلب را از دست داده اند.  براساس برآوردها مناطق اندک باقی مانده در شرق حلب نیز به زودی به دست نیروهای دولت سوریه خواهد افتاد.

به گفته پل پیلار تحلیلگر ارشد سابق دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده، «سقوط شرق حلب، ایالات متحده را با این واقعیت روبرو می سازد که حمایت از اپوزیسیون سوری، برای دستیابی به قدرت در سوریه، امید موهومی بوده است».