آرخانگلسک

منابع خبری روسیه از آتش سوزی در یک زیردریایی اتمی این کشور خبر می دهند. به گفته خبرگزاری ریانوستی، این زیردریایی در اسکله ای در بندر آرخانگلسک در شمال این کشور و در حالت توقف قرار داشته است. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نیست اما این حادثه در هنگام جوشکاری برای تعمیرات به روی بدنۀ این زیردریایی اتفاق افتاده است. در این حادثه، 20 متر از مساحت این زیردریایی آتش گرفته و صدمه دیده است. مقامات این بندر نظامی اطمینان داده اند که در هنگام این حادثه، این زیردریایی مجهز به هیچ نوع سلاح اتمی نبوده است.