آرایش تدافعی

برابر اعلام نظر نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در عراق، قدرت تهاجمی داعش که با غلبه بر جنگ افزار های آمریکایی ارتش عراق به دست آمده بود رو به کاهش رفته و رویکرد تدافعی پیش گرفته است. گفته می شود « چاک هگل» وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در دیدار با نظامیان آمریکایی در پایگاهی در کویت اظهار داشته است اکنون زمان بازپس گیری زمین های از دست رفته توسط مردم عراق است ولی داعش در منطقه باقی می ماند و همچنان خطری برای عراق، ایران و دیگر کشور های منطقه است.

منبع: yahoo

لینک منبع خبر: