آتلانتیک

فرمانده نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی، حبیب الله سیاری در ماه ژوئن اعلام کرد که ایران در حال برنامه ریزی برای حضور ناوگان خود در دریای آتلانتیک است. وی در این خصوص گفته است که: "ما در حال تعیین کشوری هستیم که به ما برای حضور ناوگان مان در آتلانتیک یاری رساند.