آتاترک

نیروهای ترکیه موفق شدند آخرین بقایای کودتای ناموفق دیروز را پاکسازی کنند و این موفقیت بواسطه حضور مردم ترکیه در خیابان ها در پاسخ به درخواست اردوغان بوده است. اردوغان که در زمان کودتا در ساحل ترکیه در حال تفرج بوده است، به استانبول پرواز کرده و در جمع طرفداران خود در فرودگاه آتاتورک (که کودتاکنندگان نتوانستند آن را تسخیر کنند) ظاهر شد. 161 نفر طی این کودتا کشته شدند که بسیاری از آنها شهروندان عادی بودند.