آب

از ۸ سد مهم در شمال عراق و سوریه که در مسیر رودخانه‌های دجله و فرات احداث شده‌اند، 6 سد در مناطق تحت کنترل داعش قرار دارند.

تروریست‌ها بارها عملیاتی را برای تصرف سد هفتم نیز آغاز کرده‌اند که تاکنون به نتیجه نرسیده است. گروه داعش با در اختیار داشتن همین 6 سد نیز مردم مناطق مختلف را تحت فشار قرار می‌دهد.