، عبدالله عبدالله

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، برای نخستین بار پس از ایجاد حکومت وحدت ملی به آمریکا سفر کردند. دولت اوباما در ایجاد حکومت وحدت ملی و حل بن‌بست ایجاد شده از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در افغانستان، نقش بسیار مهمی را بازی کرد. براساس اعلامیه دفتر رئیس جمهوری، و رئیس اجرایی، در این سفر ۵ روزه، رهبران حکومت وحدت ملی با بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، اعضای کنگره، مقام‌های عالی رتبه آمریکایی و هیات مدیره بانک جهانی دیدار نمودند. آقای غنی که یک روز پیش از سفرش به آمریکا با رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت که تقاضای هیچ کمکی را از آمریکا نکرده است.