، اک ریج

دانشمندان امریکایی نیروگاهی اتمی مطابق الگوی برنامه هسته‌ای ایران ساخته ‌اند. هدف آن است که میزان پیشرفت ایران در برنامه هسته ‌ای معلوم شود و جمهوری اسلامی نتواند به سلاح هسته ‌ای دست یابد.

بنا به گزارش روزنامه "نیویورک تایمز" نیروگاه آک ریج (Oak Ridge) در ایالت تنسی، بخشی از برنامه فعالیت ۹ آزمایشگاه در ایالات متحده است که برای شناخت بهتر برنامه هسته ‌ای ایران طراحی شده است.