نمای راهبردی(ژئوپلیتیک)

«شاخص دیپلماسی خود را در مقابله با رفتار جهانی نظام سلطه و خروج از قاعدة سلطه‌گر سلطه‌پذیر می‌دانیم»

فرماندهي معظم کل قوا، 9/2/89

شکل‌گیری اتحادیه­های منطقه­ای و بین المللی و تأثیرآن در ژئوپلیتیک ج.ا.ایران

مقدمه

«این حرکت در منطقه قابل قبول نیست و من هشدار می‌دهم ‌سعودی‌ها باید دست از حرکت جنایت‌آمیز در یمن بردارند».

فرمانده معظم کل قوا، 20/1/94

تحلیل تحولات ژئواستراتژیک منطقه

چکیده