(مدیریت)نشست علمی

در تاریخ 15/05/96 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز بازنشستگی و بازنشستگان " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر علی حیدری " (نایب رئیس محترم هیئت مدیرۀ سازمان تأمین اجتماعی کشور) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان‌های

در تاریخ 15/05/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت "میز مدیریت دانش" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای مهندس سیدمحمّد عبداللهی " (کارشناس محترم حوزۀ دانش سازمان هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان‌ها

در تاریخ 10/05/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت "میز سرباز و سربازی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " سردار سرتیپ‌دوم پاسدار موسی کمالی " (رئیس محترم ادارۀ سرمایۀ انسانی سرباز معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح) و " جناب ناخدا یکم غلامرضا رحیمی‌پور " (مدیر محترم سیاست‌گذاری و توسعۀ مشمولین وظیفه در معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف ست

در تاریخ 08/05/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت "میز بازنشستگی و بازنشستگان" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " سردار سرتیپ پاسدار حسین دقیقی " (مشاور محترم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس میز بازنشستگی و بازنشستگان مرکز) و " جناب آقای دکتر محسن رسولیان " (دانشیار محترم دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور اقتصادی مدیرعامل ساتا) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف ستادکل نیروهای

در تاریخ 03/05/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت "میز فرهنگ دفاعی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای مهندس منصور واعظی" (عضو محترم میز فرهنگ دفاعی مرکز و مشاور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان‌های ک

در تاریخ 27/04/1396 کارگاه آموزشی با دعوت "میز مدیریت دانش" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر بهروز کاملی " (کارشناس محترم معاونت دانش و پژوهش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان‌های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان‌های کشوری و لشکری در م

صفحه‌ها