(مدیریت)نشست علمی

این نشست با دعوت "میز فرهنگ دفاعی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط "جناب آقای دکتر محمدعلی رمضانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)" با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش ج. ا. ا. ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی ن. م. ، نیروی انتظامی ج. ا. ا. و سایر واحدها و سازمان­های لشکری و کشوریدر محل سالن جلسات مرکز در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد؛

در این نشست آقای ابوالقاسم شعبانی مطالب را درخصوص محورهای ارائه نمودند:

در این نشست آقایان جناب سرهنگ مهندس مسعود حشمتی‌پور و جناب آقای حسن گل‌سفید علوی مطالب را درخصوص محورهای ارائه نمودند:

در تاریخ 06/09/95 نشست هم­اندیشی با دعوت " میز فرهنگ و رفتار سازمانی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط جناب آقای دکتر صمد بارانی (عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری نهاجا) و با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان­های کشوری

 در تاریخ 19/08/95 نشست هم­اندیشی با دعوت " میز بسیج " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط جناب آقای دکتر حمید ابیا (دبیر گروه دشمن­شناسی و دفاع مقدس پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس) و با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان­های

در تاریخ 18/08/95 نشست هم­اندیشی با دعوت " میز سربازی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط جناب آقای دکتر مرتضی انوشه (عضو محترم هیئت علمی دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره) قزوین) و با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان­های کشوری و لش

در تاریخ 15/08/95 نشست هم­اندیشی با دعوت "میز مدیریت جهادی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط امیر سرتیپ دوم دکتر حسن سیفی (معاون محترم نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران) و با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر واحدها و سازمان­های کشوری و لشکری

در تاریخ 11/08/95 نشست هم­اندیشی با دعوت "میز تربیت و آموزش" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط جناب آقای دکتر محمدرضا فیاض مجتهدی (ریاست سابق اداره پژوهش، آموزش و دانش راهبردی معاونت آموزش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح) و با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ای

در تاریخ 09/08/95 نشست هم­اندیشی با دعوت "میز فرهنگ دفاعی" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید رضا حسینی (رئیس محترم گروه بسیج و مقابله با جنگ نرم مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان­ارشد، صاحب­نظران و مدعوین محترم از واحدها و سازمان­های مختلف ستادکل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ای

صفحه‌ها