فصلنامه مدیریت راهبردی دفاعی

 

   اطلاعیه انتشارفصلنامه مدیریت راهبردی دفاعی

برای دانلود اطلاعیه انتشارفصلنامه مدیریت راهبردی دفاعی کلیک کنید

    در راستای­ تحقق­ اهداف­ راهبردی­ تحقیقات­ در بخش­های­ دفاع و امنیت، «گروه ­مدیریت­ راهبردی و منابع انسانی» مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی اقدام به انتشار فصلنامه ای تخصصی در حوزه­مدیریت­راهبردی­دفاعی نموده است و قصد آن را داردمراحل دریافت درجه علمی­-پژوهشی  آن را نیز در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دنبال نماید.

    در این راستا فصلنامه با هیات تحریریه ای قوی و کارآمد تشکیل و تلاش دارد که شماره اول خود را با 6 مقاله دریافتی که  با دریافت امتیاز داوری حداقل دو داور تخصصی، حائز شرایط چاپ شده اند را آماده نماید.

    به این وسیله از کلیه پژوهشگران در حوزه مدیریت و منابع انسانی درخواست می شود با ارسال مقالات خود به دبیرخانه این فصلنامه (در قالب معین شده که در سایت آمده است) دست اندرکاران این نشریه را یاری نمایند.

   گفتنی است تا قبل از کسب درجه علمی – پژوهشی برای فصلنامه، به مقالات برگزیده که قابلیت چاپ دارند، حق التالیف پرداخت می شود.

*موارد قابل اهمیت:

مقالات می تواند مستخرجه از پروژه های کلان یک سازمان باشد که در این صورت یکی از داوران می­تواند ناظر همان پروژه باشد.

در صورتی که مقالات از پروژه های سازمان ها باشد، ضرورت دارد مجوز کتبی سازمان متبوع به دبیرخانه فصلنامه ارسال گردد.

مقاله نبایستی در مجلات دیگر ارائه و چاپ شده باشد.

موضوع مقالات بایستی مرتبط با حوزه دفاع و امنیت و مسایل نیروهای مسلح باشد و موضوعات عمومی قابل پذیرش و داوری نیست.*محورهای فصلنامه که مقالات در آنها پذیرفته می شود:

 

 1. برنامه ریزی و مدیریت راهبردی
 2. الگوهای های تدوین راهبرد
 3. اجرای بهره ور راهبردها در برنامه های راهبردی
 4. ارزیابی راهبردها در برنامه های راهبردی
 5. راهبردهای سرمایه انسانی
 6. جذب و گزینش سرمایه های انسانی
 7. به کارگیری سرمایه های انسانی
 8. پرورش و توسعه سرمایه های انسانی
 9. جبران خدمات سرمایه های انسانی
 10. همتاسازی و جانشین پروری سرمایه های انسانی
 11. شایسته سالاری، شایسته گزینی، شایسته شناسی، شایسته گرایی، شایسته پروری ئر حوزه سرمایه های انسانی
 12. حفظ و نگهداری سرمایه های انسانی
 13. تویعه و ارتقای منزلت اجتماعی سرمایه های انسانی
 14. ارزشیابی عملکرد
 15. نظامات حقوق و جبران خدمات سرمایه های انسانی
 16. خروج از خدمت و بازنشستگی سرمایه های انسانی
 17. سرمایه های انسانی وظیفه و سربازی
 18. بسیج منابع
 19. تحول و تحول گرایی در سازمان ها
 20. مدیریت بحران
 21. فرهنگ و رفتار سازمانی
 22. تعالی مدیران و فرماندهان
 23. بهره وری منابع انسانی
 24. فرهنگ دفاعی
 25. الگوی سبک زندگی
 26. آموزش و تربیت
 27. امر به معروف و نهی از منکر در سازمان ها
 28. معیشت و منزلت سرمایه های انسانی
 29. ویژگی های دانشگاه ها و مراکز آموزش تراز انقلاب
 30. شاخص و شاخص سازی
 31. روانشناسی در سازمان ها
 32. فناوری نرم در سازمان ها
 33. مدیریت دانش
 34. یازرسی و نظارت و کنترل در سازمان ها
 35. روش های نوین پژوهشی در حوزه مدیریت و سرمایه های انسانی
 36. بسیج و مدیریت جهادی
 37. سایر موضوعات مرتبط با توسعه سرمایه های انسانی
 38. سایر موضوعات مرتبط با مدیریت راهبردی

ارکان فصلنامه:

مدیرمسئول:دکتر سیدضیاءالدین قاضی­زاده­فرد(دانشیار دانشگاه­جامع امام حسین(ع) )

سردبیر:دکتر ناصر شهلائی(دانشیار مدیریت دانشگاه عالی جنگ(دافوس آجا) )

دبیر اجرایی:دکتر محمدرضا خسروی(دبیر گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی)

*هیات تحریریه:

 1. دکتر محمد ابراهیم سنجقی(استاد مدیریت استراتژیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 2. دکتر سید رضا جوادین(استاد مدیریت دانشگاه تهران)
 3. دکتر علی محمد احمدوند(استاد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) )
 4. دکتر علی فرهی( استاد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) )
 5. دکتر سید عبدالرحیم موسوی(دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه دفاع ملی)
 6. دکتر داوود آقا محمدی( دانشیار مدیریت دانشگاه عالی جنگ(دافوس آجا) )
 7. دکتر مهدی ناظمی اردکانی(دانشیار مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) )
 8. دکتر ابراهیم محمودزاده(دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 9. دکتر مجتبی اسکندری(دانشیار مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع) )
 10. دکتر احمدرضا سنجری(استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی)
 11. دکتر شهامت حسینیان(دانشیار مدیریت استراتژیک دانشگاه علوم انتظامی)

 

 

 

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.