عربستان

چکیده:کشور یمن دارای جغرافیای بسیار مهمی در منطقه است، از جمله دارا بودن مرزهای وسیع آبی در آبراهه های مهم دریای سرخ، دریای عرب و اقیانوس هند. همچنین اشراف بر تنگه استراتژیک باب المندب و چندین جزیره مهم با ابعاد ژئواستراتژیک.

در حال حاضر بخش های مهم سرزمین یمن در کنترل «انصارالله» است و در بخش هایی دیگر «القاعده» و نیروهای وفادار به منصور هادی و علی عبدالله صالح حضور دارند. (بخش های هم مرز با عمان در کنترل القاعده است)

ظرفیت های انصارالله

1- برخورداری از حمایت گروه های مردمی (حتی بخش هایی از اهل سنت یمن) و بخش قابل توجهی از ارتش یمن؛

نویسنده: برداشت از مطالب سایت STRATFOR

مادامیکه جنبش حوثی­ها با مدیریت چالش­های منطقه­ای مختلفی در شمال یمن مبارزه مــی­کند، افزایش قدرت آنها در یمن، برای عربستان سعودی در نواحی شمالی یک شکست محسوب می­شود. پس از سقوط دولت یمنی، تمرکز ریاض بر روی نیاز حوثی­ها به پشتیبانی­های سیاسی و اقتصادی و همچنین احیای مجدد نفوذ آنها در کشور است. ولی از آنجائیکه ایران نیز در تلاش است تا بتواند چنین خلاء پشتیبانی را پُر کند، یمن میدان جنگ دیگری شده است تا این دو رقیب فرقه­ای در برابر یکدیگر مبارزه کنند.

تحلیل: