فناوری های نوین

به گزارش رسانه های چینی، چین و ایران در حال مذاکره برای تحویل محموله ای 150-تایی از جنگنده های چینی جی- 10 به ایران هستند.

بر اساس گزارش ها، این معامله پرداخت های پولی را در نظر نمی گیرد. ایران در عوض 24 فروند جنگنده جی-10 که قرار است تا سال 2020 میلادی به ایران بیایند، می تواند حق بهره برداری از میدان نفتی آزادگان، یکی از بزرگ ترین میدان های نفتی این کشور را به مدت 20 سال به چین واگذار کند.