تحلیل هفتگی

تاریخ تحلیل: 23/01/95

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

" دولت ایالات آمریکا، در قضیّه‌ی هسته‌ای و نه در هیچ مسئله‌ی دیگری، در برابر ایران رویکردی جز خصومت و اخلال در پیش نگرفته است و در آینده هم بعید است جز این روش عمل کند. "

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

" اینکه بگویند فردای دنیا، فردای مذاکره است، دنیای موشک نیست، این اگر از روی ناآگاهی گفته شود که ناآگاهی است؛ اما اگر از روی آگاهی باشد خیانت است."

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)

تاریخ تحلیل: 28/12/94

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

" جمهوری اسلامی ایران از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دفاع خواهد کرد "

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)

تاریخ تحلیل: 22/12/94

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

" همه دستگاه‌ها اعم از وزارت دفاع تا ارتش و سپاه باید آمادگی‌های نظامی و دفاعی خود را روز به روز افزایش دهند و این به منزله یک دستور العمل رسمی است. "

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)

تاریخ تحلیل: 15/12/94
تحلیلگر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

تاریخ تحلیل: 10/12/94

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

" بدون تردید د ست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت "

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)

از مهمترین خبرها در هفته اول اسفند ماه، خبر آتش بس در سوریه بوده است[1]. با وجود اجرایی شدن توافق آتش بس در سوریه، حامیان تکفیریها از جمله ریاض و آنکارا تلاش های خود برای به شکست کشاندن این توافق را آغاز کرده اند.

تاریخ تحلیل: 04/12/94

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

"جمهوری اسلامی ایران از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دفاع خواهد کرد "

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)

تاریخ تحلیل: 24/11/94

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

"جمهوری اسلامی ایران از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دفاع خواهد کرد "

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)

تاریخ تحلیل: 17/11/94

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

" ما از اصلاحات در سوریه همواره حمایت می کنیم و اصلاحاتی که در سوریه شروع شده، باید ادامه یابد. "

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)

تاریخ تحلیل: 94/11/12

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

" بدون تردید د ست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت "

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)

صفحه‌ها