مهم‌ترین اخبار

يكشنبه, 19 آذر, 1396 - 08:57

فراخوان براي ارایه مقاله در همایش ملی
مرکز تحقیقات راهبردي دفاعی به این وسیله از صاحب نظران و پژوهشگران محترم دعوت می نماید، مقالههاي علمی پژوهشيی خيود را در - » گروه مديريت راهبردي و منابع انساني «
چارچوب موضوعهاي مشروح زیر تدوین و به دبیر خانه همایش ارسال فرمایند.اهداف و محورهاي...

سه شنبه, 14 آذر, 1396 - 09:20

دکتر بهروز علیشیری رئیس میز اقتصاد مقاومتی  مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در همایش تخصصی " اقتصاد دفاع ، تحریم ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی" درباره  طراحی مطلوب دیپلماسی دفاع اقتصادی و تعامل با نهاد های اقتصادی بین المللی سخنرانی نمود.

 دکتر علیشیری گفت : دیپلماسی  دفاع...

سه شنبه, 14 آذر, 1396 - 09:19

دکتر محمد احدی مشاور امور راهبردی وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح در همایش تخصصی " اقتصاد دفاع ، تحریم ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی"  به تبیین هم افزایی دیپلماسی دفاعی  و دیپلماسی  اقتصادی، مفاهیم و کارکردها   و نیز محور های دیپلماسی دفاعی در کشور های درحال توسعه و قدرتهای بزرگ پرداخت...

سه شنبه, 14 آذر, 1396 - 08:56

همایش تخصصی " اقتصاد دفاع ، تحریم ها و دیپلماسی دفاع اقتصادی"  با اهداف هم افزایی دفاع و اقتصاد و تبیین رابطه اقتصاد دفاع و اقتصاد مقاومتی ، توسعه و ترویج دانش و نظریه های اقتصاد دفاع ، گسترش شبکه علمی نخبگان اقتصاد و کاربست تحلیل های اقتصاد دفاع  با حضور فرماندهان ، مدیرا ن ...

سه شنبه, 23 آبان, 1396 - 13:44

به گزارش دبیرخانه همایش ملی اقتصاد دفاع، مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 آذر ماه 1396 و مهلت ارسال اصل مقالات برای دبیر خانه مزبور تا پایان دی ماه 1396 تمدید گردید

شایان ذکر است که مقالات برگزیده و دارای شرایط علمی-پژوهشی، در...

1
2
3
4
5

تازه ها

در تاریخ 13/08/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز فرهنگ و رفتار سازمانی " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر حسن بنیانیان " (عضو محترم دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس میز...

دوشنبه, 27 آذر, 1396 - 09:00

در تاریخ 09/08/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز سرباز و سربازی " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر سیدعلی ایازی " با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین...

دوشنبه, 27 آذر, 1396 - 08:59

در تاریخ 08/08/1396 کارگاه آموزشی به مدّت 4 ساعت با دعوت " میز مدیریت دانش " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای مهندس سیدمحمّد عبداللهی " با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌...

دوشنبه, 27 آذر, 1396 - 08:49

در تاریخ 06/08/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز مدیریت جهادی " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای احمد بزرگیان " با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین محترم...

يكشنبه, 26 آذر, 1396 - 09:52

در تاریخ 14/06/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز فرهنگ دفاعی " گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر یاسر شیخ‌ویسی " با حضور جمعی از فرماندهان، مدیران، کارشناسان‌ارشد، صاحب‌نظران و مدعوین...

يكشنبه, 26 آذر, 1396 - 09:23

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(6)

اندیشه امنیتی در اسلام:

الف: اهداف و زمینه ها

سرتیپ2 پاسدار...

شنبه, 25 آذر, 1396 - 09:00

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(5)

اندیشه امنیتی و ابعاد آن:

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی

 ...

شنبه, 25 آذر, 1396 - 08:59

بسمه تعالی

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(4)

اندیشه امنیتی ویژگی ها و سطوح آن:

سرتیپ2 پاسدار دکتر عباسعلی فرزندی...

چهارشنبه, 22 آذر, 1396 - 14:03

فراخوان براي ارایه مقاله در همایش ملی
مرکز تحقیقات راهبردي دفاعی به این وسیله از صاحب نظران و پژوهشگران محترم دعوت می نماید، مقالههاي علمی پژوهشيی خيود را در - » گروه مديريت راهبردي و منابع انساني «
چارچوب موضوعهاي مشروح زیر تدوین و به دبیر خانه همایش ارسال فرمایند.اهداف و محورهاي...

يكشنبه, 19 آذر, 1396 - 08:57

در تاریخ 30/07/1396 نشست هم‌اندیشی با دعوت " میز مدیریت دانش" گروه مدیریت راهبردی و منابع انسانی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی توسط " جناب آقای دکتر نصرا... ابراهیمی " (معاون محترم سازمان برنامه و بودجه استان تهران) با...

شنبه, 18 آذر, 1396 - 12:40